Services

โครงสร้างคอนกรีตที่เกิดรอยร้าวจากสาเหตุใดๆก็ตาม หากมีความประสงค์จะซ่อมเพื่อเชื่อมประสานให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันสามารถดำเนินการโดยใช้วิธีอัดฉีดด้วยอีพ็อกซี่แรงดันสูง

Read More

ปัญหาการรั่วซึมของโครงสร้างคอนกรีตจากสาเหตุใด ๆก็ตาม สามารถซ่อมแซมได้ด้วยสารเคมีพิเศษที่เรียกว่าโพลียูรีเทน(พียู)โฟม

Read More

ระบบกันซึมจะไม่มีสำคัญกับการใช้งานอาคารเลยตราบเท่าที่ยังไม่เกิดการรั่วซึม หลายโครงการไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้มากนัก ซึ่งหากเกิดการรั่วซึมใดๆ เรายินดีให้บริการลูกค้าเพื่อค้นหาปัญหา

Read More

ปัญหาการเกิดสนิมเหล็กในโครงสร้างคอนกรีตในประเทศไทยเริ่มพบมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะมีอาคารที่มีอายุการใช้งานนานหลายปีมีจำนวนมาก หากการดูแลรักษาไม่ดีพอก็จะเกิดปัญหาเหล่านี้ได้ง่าย

Read More

การเสริมกำลังโครงสร้างมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องวิเคราะห์และออกแบบก่อนเลือกใช้และติดตั้งวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ เป็นต้น

Read More

ระบบป้องกันการเกิดสนิมเหล็กในโครงสร้างคอนกรีตเทคโนโลยีล่าสุดคือระบบป้องกันสนิมแบบไฮบริดคาโทดิกโพรเทคชั่น เป็นระบบที่ใช้เทคนิคทั้งแบบแซคคาไฟอาโนด และ คาโทดิกโพรเทคชั่น ร่วมกัน

Read More