บริการซ่อมรอยร้าวโครงสร้างคอนกรีต

บริการซ่อมรอยร้าวโครงสร้างคอนกรีต

 

       โครงสร้างคอนกรีตที่เกิดรอยร้าวจากสาเหตุใดๆก็ตาม หากมีความประสงค์จะซ่อมเพื่อเชื่อมประสานให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันสามารถดำเนินการโดยใช้วิธีอัดฉีดด้วยอีพ็อกซี่แรงดันสูงซึ่งถือว่าเป็นวัสดุคุณภาพดีและเหมาะสมกับการใช้ประสานเนื้อคอนกรีตที่สุด ทั้งนี้เพราะวัสดุมีกำลังรับแรงดึงและการยึดเกาะสูงมากเมื่อเทียบกับวัสดุคอนกรีต  บริษัทฯให้บริการในการสำรวจ และวางแผนการซ่อมแซมแบบครบวงจร