บริการซ่อมโครงสร้างคอนกรีตที่เกิดความเสียหายจากการขึ้นสนิมของเหล็กเสริมและอื่นๆ

บริการซ่อมโครงสร้างคอนกรีตที่เกิดความเสียหายจากการขึ้นสนิมของเหล็กเสริมและอื่นๆ

 

      ปัญหาการเกิดสนิมเหล็กในโครงสร้างคอนกรีตในประเทศไทยเริ่มพบมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะมีอาคารที่มีอายุการใช้งานนานหลายปีมีจำนวนมาก หากการดูแลรักษาไม่ดีพอก็จะเกิดปัญหาเหล่านี้ได้ง่าย เป็นที่น่ากังวลใจที่เจ้าของอาคารจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะรื้อทิ้งสร้างใหม่หรือซ่อมแซมใช้งาน  เราให้บริการตรวจสอบและแนะนำแนวทางพิจารณาก่อนตัดสินใจ ตลอดจนบริการซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยทีมงานมืออาชีพ