บริการติดตั้งระบบป้องกันสนิมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไฮบริดคาโทดิกโพรเท็คชั่น

บริการติดตั้งระบบป้องกันสนิมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไฮบริดคาโทดิกโพรเท็คชั่น

 

      ระบบป้องกันการเกิดสนิมเหล็กในโครงสร้างคอนกรีตเทคโนโลยีล่าสุดคือระบบป้องกันสนิมแบบไฮบริดคาโทดิกโพรเทคชั่น เป็นระบบที่ใช้เทคนิคทั้งแบบแซคคาไฟอาโนด และ คาโทดิกโพรเทคชั่น ร่วมกัน  โดยการเลือกใช้ข้อดีของแต่ละระบบมาใช้ และหลีกเลี่ยงปัญหาบางประการของระบบ ในการออกแบบและติดตั้งระบบเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษเข้ามาร่วมวางแผนการติดตั้งและทดสอบก่อนการใช้งาน  ระบบดังกล่าวเมื่อติดตั้งตามที่ออกแบบไว้สามารถยืดอายุการใช้งานของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กได้ถึง 50 ปี