บริการซ่อมรอยรั่วซึมโครงสร้างคอนกรีตด้วยพียูโฟมอินเจคชั่น

บริการซ่อมรอยรั่วซึมโครงสร้างคอนกรีตด้วยพียูโฟมอินเจคชั่น

 

       ปัญหาการรั่วซึมของโครงสร้างคอนกรีตจากสาเหตุใด ๆก็ตาม สามารถซ่อมแซมได้ด้วยสารเคมีพิเศษที่เรียกว่าโพลียูรีเทน(พียู)โฟม  เทคนิคนี้ใช้การฉีดแรงดันสูงเพื่อเติมสารเคมีไปยังจุดรั่วไหล สารเคมีเมื่อทำปฎิกิริยากับความชื้นจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่องว่างของความชื้นในคอนกรีตจากนั้นแล้วปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่จุดรั่วซึมนั้น