Blog

5

บริการซ่อมรอยร้าวโครงสร้างคอนกรีต

 

      การเสริมกำลังโครงสร้างมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องวิเคราะห์และออกแบบก่อนเลือกใช้และติดตั้งวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ เป็นต้น  ขนาดและจำนวนวัสดุจำเป็นต้องได้รับการออกแบบที่ถูกวิธีตามมาตรฐาน  เรามีทีมงานในการสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบ โครงสร้างและการเสริมกำลังที่มีความชำนาญคอยให้บริการลูกค้า