บริษัท ซ่อมและบำรุงรักษาดี จำกัด

“เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการมืออาชีพ”

เราคือกลุ่มวิศวกรผู้ชำนาญการเกี่ยวกับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารและโครงสร้าง ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด อาทิ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบกันซึมอาคาร งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเคลือบพื้นอาคาร งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

เกี่ยวกับบริการ

สินค้าและผลิตภัณฑ์